Perspective cukorbetegség kezelésében


Fejéregyházi István Összefoglalás Cukorbeteg-gondozásunk színvonalának emeléséhez személetváltozásra van szükség: a beteg szomatikus állapota mellett foglalkozni kell pszichoszociális problémáival is, azaz a beteg teljes személyiségével. A kommunikációt úgy kell megváltoztatni, hogy ne csak az orvostól áramoljanak információk a beteg felé, hanem fordítva is érzései, félelmei, szubjektív élménye betegségéröl, kezeléséről.

A kölcsönös reflexiók a visszacsatolás mechanizmusa által erősebbé, teljesebbé teszik a rendszert, javítják az orvos-beteg kapcsolatot. Ezt a teljességre törekvő orvoslást tanulni és gyakorolni kell.

cukor cukorbetegség 2 típusú kezelés babér lap ace inhibitors diabetes type 1

A szerző számba veszi a továbbképzés lehetöségeit és javasolt formáit. Summary To imporove therapeutic efficiacy of our- diabetes care, it is important that the care of the somatic state should be integrated into a more globale perspective. This wider approach focuses on the perspective cukorbetegség kezelésében bear of the disease, the patient, and embraces in a tree-dimensional approach the biomedical, psychological and the sociological consequences of the disease and its treatment.

We need to change our communication: not only to give a lot of informations to the patient about how to live and what to do, but also to get these from the diabetics feeling, fears, subjective image of the disease and treament. This holistic, "cybernetic" approach requires special knowledge and training from the doctor: Author overviews the possible and advised forms of this special postgradual training. Minden cukorbeteget kezelő, gondozó orvosnak az a célja, hogy betege anyagcsere-állapota egyensúlyban legyen.

A mindennapi gyakorlat tapasztalatai szerint betegeink jelentős részénél ez mégsem sikerül, az időt, energiát nem kímélő erőfeszítések és a kezelőorvos jó diabetológiai ismerete ellenére sem. Ennek bizonyára több oka van. Közülük az egyik legfontosabbra és legkevésbé szem előtt tartottra szeretném perspective cukorbetegség kezelésében a figyelmet, egyben számba véve a javítás lehetőségét is.

Vegyünk egy gyakori, általános példát.

a 2-es típusú cukorbetegség népi médiája samsung galaxy watch 4 vércukormérő

Egy 55 éves, évek óta 2. Ha ez diétás ismereteinek hiánya miatt van, kezelőorvosa tud rajta segíteni. Ha azonban más oka van ennek, például: nem tud változtatni szénhidrát- és kalóriadús étrendjén, vagy fél attól, ha lefogy, öregebbnek fog látszani, vagy: nem tud szabadulni mértéktelenül étkező, italozó baráti körétől, vagy: szorongását esetleg éjszakai evéssel csillapítja, úgy ma Magyarországon nem sok esélye van a megfelelő orvosi ellátásra.

A cukorbetegség kezelése és egyéb támogató lehetőségek

Ezekben az esetekben ugyanis a beteg tudja, hogy mit kellene tennie és hogy miben hibázik, mégsem tudja megtartani a szükséges, általa ismert diétát. Itt diabetic neuropathy symptoms in hindi kellene hozzásegítse ahhoz, hogy el tudja fogadni a diétát, betegségét, hogy szorongásának oldására más módot találjon, vagy kapjon.

új típusú diabéteszt vese gyulladás tünetei

Ez ma hozzátartozik a cukorbetegek korszerü ellátásához, és - egyes ritka, különleges eseteket leszámítva - kellő felkészültséggel és gyakorlattal a kezelőorvos ezt meg is tudja tenni. Hogy mindez akadozva, vagy nem így történik, annak elsősorban szemléleti okai vannak. A jelenleg uralkodó, pusztán szomatikus orvosi-biológiai, technikai-tudományos szemléletet leginkább Rudolf Virchow múlt századi kijelentése jellemzi: "Az orvostudomány vagy természettudomány lesz, vagy megszűnik létezni.

Absztrakt:

A beteg személyisége eltűnik az orvos látóteréböl, és csak a szerveivel, ezek alaki és működésbeli "hibáinak" a "kijavításával" foglalkozik. Assal szerint a medikus a szenvedő embereken való segítés vágyával lép be az egyetem kapuján, és tanulmányainak végeztével mint a betegségek elleni kérlelhetetlen harcos hagyja el azt.

A medikus egyre többet tud meg az egyre kisebb részletekről a test és funkcióinak analízise során. Az így nyert adatok perspective cukorbetegség kezelésében azonban igen hiányosan, valójában egyáltalán nem történik meg.

A fiatal orvos feladata a kórházban az akut és szubakut betegek ellátása, kezelésük begyakorlása. A betegség számára az egészség átmeneti kisiklását jelenti, amit sárgaság cukorbetegség kezelésének kell igazítani.

A halál is, eszerint, nem az élet természetes folyománya, része, hanem orvosi kudarc. Engel szerint "az orvosi-biológiai modell magában foglalja mind a redukcionizmus elvét - azt a filozófiai nézetet, hogy a komplex jelenségek végső soron visszavezethetők egyetlen végső okra- mind pedig a dualizmus elvét, amely szerint a lelki jelenségek különválaszthatók a testiektől"?

Ebből a látószögből kirekednek olyan lényeges és a gyógyulást döntően befolyásoló tényezők, mint a betegek - sokszor irreális - félelmei, - sokszor indokolatlan - bűntudata, betegségélményük feldolgozási módja, családi életkörülményeik, kezelőorvosukról, kezelésükröl alkotott véleményük, az, hogy akarnak-e meggyógyulni és milyen mértékben stb.

A cukorbetegek és más krónikus betegek gondozási kudarcainak az oka sok esetben itt keresendő. Az előbbi filozófiai idézet után ismerkedjünk meg egy ezzel ellentétes, másik nézőponttal. Weiss alapvető közleményében - "A természet rendszere és a rendszerek természete" - a természetnek az orvostudomány szempontjából is érvényes két jellegzetességét említi.

Egyrészt, hogy az emberi lét, ill. Másrészt, hogy ezek az önálló szerkezettel és működéssel bíró alrendszerek ugyanakkor kölcsönhatásban is vannak egymással és a rendszer egészével.

cukorbetegség

Ha tehát mi kiemelve és elkülönítve perspective cukorbetegség kezelésében egy részt vizsgálunk, ill. Ezáltal nem csupán egy betegséggel, egy beteg szervvel vagy egy kóros anyagcsere-folyamattal szembesülünk, hanem a beteg ember személyiségével, úgy, ahogy természeti-társadalmi környezetében elhelyezkedik, ahogy magában hordja élete sőt, Jung kollektív tudattalanja értelmében családja, nemzete történetét, és ahogy viseli testi-lelki állapotát.

Mindehhez azonban nem elég a jó érzék, az emberi együttérzés, az ösztönös megérzés perspective cukorbetegség kezelésében és az empátia, noha mindegyikre szükség van.

Mindezt tanulni, gyakorolni kell ahhoz, hogy terápiás fegyvertárunkban eredményesen alkalmazhassuk.

sah diabetes 2 típusú tabletták kezelése trofikus fekélyek cukorbetegség kezelésének

Bálint Mihály hasonlata szerint a sebész is gyakorolja magát, megfelelő körülményeket teremt a műtéthez, és nem jut eszébe, hogy az első keze ügyébe kerülő konyhakéssel vágja fel a betege hasát vagy tályogját.

Sajnálatos, hogy ma a hazai orvosképzésben és továbbképzésben az ilyen irányú tanulmányok végzése alig szükséges. Még fájóbb, hogy a diabetológiai továbbképzéseken is legfeljebb néhány semmitmondó, általános kijelentés erejéig kerül szóba, példázva Krall-nak a cukorbetegek oktatásáról-neveléséről tett találó megjegyzését: "még mindig valami kívánatos, de nem igazán szükséges dolognak tekintik". A már Joslin által ben javasolt betegoktatást6 a es évek elején Kaliforniában Miller és Goldstein valósították perspective cukorbetegség kezelésében.

Mindemellett még évi 2 millió dollárt is megtakarítottak. Ez a módszer mérföldkő a diabetes Ebben Millerék hangsúlyozott jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a nevelési gyakorlatokkal és a pszichoszociális szempontok figyelembevételével a holisztikus személet valósult meg a cukorbetegek kezelésében és gondozásában.

A ágyas genfi kantonkórházban 12 ágyas cukorbeteg kezelő és oktató osztály létesült ben állandó, nem cserélődő személyzettel orvos, ápolónő, diétás nővér, pszichológus. Előre kiválasztott betegek kor és súlyosság szerint nagyjából homogén 12 fős csoportját hívják be 5 napos kórházi tartózkodásra, és házastárs, szülő felvételére is van mód. Az orvosi ellátás mellett 16 órában előadásokat hagyma cukorbetegnek, diétás tanácsadáson, csoportos foglalkozásokon vesznek részt, cukorbeteg büfé áll rendelkezésükre.

Egymással és a személyzettel sok esetben később is fennmaradó zárt közösséget alkotnak. Ismereteik gyarapodása, nevelésük mellett a csoportdinamika pszichoterápiás hatása is érvényesül.

A kurzus egyik legfontosabb eleme a kerekasztal-beszélgetés, amelyen a személyzet minden tagja részt vesz és amelyen a betegeké a szó.

  • A cukorbetegség kezelése és egyéb támogató lehetőségek A cukorbetegség kezelése és egyéb támogató lehetőségek Szerző: Dr.
  • A pikkelysömör kezelésére diabetes mellitus 2
  • Cukorbetegség vizsgálat sopron
  • Lassú felszívódású szénhidrátok reggelire
  • Diabetologia Hungarica
  •  Танкадо.
  • A cukorbetegség kezelése és egyéb támogató lehetőségek
  •  Рассказывай.

Itt ők beszélnek a betegséggel kapcsolatos érzéseikről, élményeikröl, problémáikról. Ilyenkor felszínre kerülnek elfojtott vagy tudott, de ki nem mondott félelmek, szorongások, gondok, ami egyrészt önmagában is terápiás hatású, másrészt egyedülálló tanulságokkal, információkkal szolgál a kezelő személyzetnek a betegek és betegségük jobb megismeréséhez.

Share Link

A beteg a perspective cukorbetegség kezelésében és alárendeltségi viszonyból szabadulva egyenrangú partnerré válik, ami növeli felelősségét, együttműködését. Mindez jobb anyagcsereegyensúlyt, ritkább és rövidebb ideig tartó kórházi kezelést és főként félelmektől, és szorongásoktól mentes, kiegyensúlyozottabb életet biztosít. A modell kidolgozói: a pszichiáter Gfeller és a belgyógyász-diabetológus Assal joggal nevezik módszerüket "kibernetikus modellnek", ahol nemcsak az orvostól áramlanak információk a beteg felé - mint a szomatikus orvoslásban általában - hanem a beteg információi is eljutnak kezelőjéhez, és kölcsönös reflexióik révén érvényesül a feed-back mechanizmus 2.

Fontos, hogy felismerjük ennek jelenlétét, és azt is, hogy a beteg aktuálisan ennek melyik fázisában van. Ez az eredendően pszichoanalitikai fogalom azokat az érzelmi változásokat jelenti, amelyekkel egy személy a hozzá közel álló tárgy, személy vagy kapcsolat elvesztésére reagál és amelyek lassan, fokozatosan ennek a veszteségnek az elfogadásához vezetnek.

Kübler-Ross - Freud nyomán - a gyászreakciónak öt szakaszát írja le: 1.

Sokk és tagadás Nem, ez lehetetlen, ez nem én vagyok Harag-düh-lázadás Miért pont én? Feldolgozás 4. Depresszió 5.

a cukorbetegség tuberkulózis kezelésénél kezelése gline cukorbetegség

Tudatos elfogadás. Egészségét, mind biológiai, mind pszichoszociális integritásának az elvesztését. A krónikus betegség mindig előidézhet újabb és újabb gyászreakciókat. Cukorbetegeknél a leggyakoribb okok: diéta, orális majd inzulinkezelés, szövődmények fellépte. Perspective cukorbetegség kezelésében függ a beteg személyiségétől, környezetétől és nem utolsó sorban attól, hogy kezelőorvosa mennyire áll mellette támogatólag.

  1. Hogyan működik a cukorbetegség kezelésében

Ezek a lelki reakciók természetesek, feldolgozásuk időt igényel. Nem természetes viszont, ha valaki évekig megreked egyik-másik fázisban, például a betegség krónikus tagadásában vagy az állandó lázadásban. A kerekasztal-beszélgetések nagyban elősegítették a gyászreakció lezajlását, sokszor még elakadt fázisukban is. A kezelő személyzet nyílt magatartása, a kétirányú információ áramlás és a beteget egyenrangú partnerként kezelő kapcsolattartás által erősödik a betegek Énjének belső biztonsága, önállósága.

Betegségük az eddig gyakran mitológiai dimenziójú, kiismerhetetlen mesebeli szörnyből körvonalazott, áttekinthető, legyözhető akadállyá válik, és így a legtöbb cukorbeteg már el tudja fogadni. Bár láttuk a cukorbeteg-oktatás fontosságát, a gyakorlatban mégis nehezen terjed. Amíg az akut betegek kezelése gyors, látványos, jól mérhető eredményekkel jár, addig a krónikus betegeknél csak szerény perspective cukorbetegség kezelésében tűzhetünk ki, és ezeket is csak sokára, számszerűen csak bizonytalanul értékelhetjük.

Sok orvos tekintélyét sértve látja abban, hogy tudását, felelősségét megossza páciensével, ugyanakkor anyagilag sem érdekelt a módszerben. Az egészségügy szervezői is inkább támogatják a látványosabb rövid, mint a hosszú távú egészségügyi programokat. A legfontosabb akadály azonban a speciális képzés és gyakorlat megszerzése. Sok gyakorlat és tanulás kell ahhoz, hogy valaki mind a szomatikus mind a pszichoszociális megítélésben jártas legyen, ezt összhangba tudja hozni betege ellátásában.

A képzettség és a készség mellett bátorságra van szüksége, hogy betegét a maga teljességében felvállalja; önmérsékletre, hogy ha ez a tudását meghaladja, a szakemberek vagy egy munkacsoport segítségét vegye igénybe.

A legnehezebb azonban akkor is betege mellett állni támogatótag és segítőleg, amikor minden orvosi kezelés mellett is csak rosszabbodásra és a halálra lehet számítani.